Aktualności

Czy na Mazurach powstanie nowoczesne centrum promocji i edukacji budownictwa drewnianego?

16.11.2021

CZY NA MAZURACH POWSTANIE NOWOCZESNE CENTRUM PROMOCJI I EDUKACJI BUDOWNICTWA DREWNIANEGO?

8 listopada w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się konferencja dotycząca współpracy szkół z pracodawcami zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Powiat Piski. Konferencję rozpoczęło wystąpienie wprowadzające Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Główną częścią spotkania były wystąpienia prelegentów, które dotyczyły wdrażania zmian w kształceniu dorosłych, organizacji zajęć praktycznych, a także realizacji marzeń poprzez pasję i pracę.

Szczególną uwagę uczestników konferencji przykuwała prezentacja firmy Puidukoda Polska, która dotyczyła roli pracodawcy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym. W imieniu Spółki wystąpił prezes Tomasz Lipowski, który przedstawił innowacyjny program rekrutacji oraz przygotowania pracowników do wykonywanego zawodu.

Puidukoda to estońska firma, założona w 1997 roku, której podstawowa działalność opiera się na produkcji i sprzedaży drewna struganego i desek profilowanych. Głównym surowcem jest drewno drzew iglastych (świerk, sosna i modrzew syberyjski) pochodzących ze Skandynawii i północnych rejonów Rosji.

Od 2004 roku produkty od estońskiego producenta dostępne są również w Polsce, a ich dystrybucją zajmuje się firma Puidukoda Polska. Oferta firmy opiera się na sprzedaży hurtowej oraz detalicznej boazerii, elewacji, podłóg, tarasów oraz drewna C24. Ponadto Puidukoda Polska współpracuje z innymi producentami, rozszerzając swoją ofertę o termodrewno, produkty do budowy saun oraz drewno dekoracyjne i architekturę ogrodową. Firma posiada obecnie trzy składy fabryczne: skład „Mazury” w Piszu, skład „Wielkopolska” w Węglewie k/Konina i skład „Lublin” w Dominowie k/Lublina oraz rozbudowany system dystrybucji, aby zoptymalizować koszty dostaw oraz zapewnić klientom stały dostęp do produktów.

Podczas konferencji Prezes Puidukoda Polska przedstawił autorską wizualizację projektu Centrum Promocji i Edukacji Budownictwa Drewnianego o bardzo wszechstronnym zastosowaniu.

Jego głównym założeniem jest dotarcie do różnych przestrzeni z dziedzin przedsiębiorczości i edukacji:

1. Jako forma inkubatora przedsiębiorczości dla osób, które chcą dokonać konwersji zawodu.

2. Jako forma współpracy ze szkołami branżowymi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie edukacji i zapoznania z nowymi technologiami m.in. technologią CLT (Cross laminated timber) – drewno laminowane krzyżowo z programem praktyk włącznie.

3. Dla osób powyżej 60 roku życia – inżynierów, architektów, którzy chcą przedłużyć swoją aktywność zawodową, a mają bardzo duże doświadczenie specjalistyczne i mogą być przewodnikami branżowymi dla młodszej generacji.

Centrum jako programowa część Zielonego Ładu to połączenie promocji nowoczesnych rozwiązań z dziedziny technologii budownictwa drewnianego oraz działalności sprzedażowo-usługowej.

Centrum zostało podzielone na 3 strefy.

Pierwsza z nich jest przeznaczona do zaopatrzenia budownictwa drewnianego, zawiera również strefę klienta, w której będzie możliwe przygotowanie projektów oraz dobór odpowiednich materiałów.

Kolejna część to strefa techniczno-logistyczna – miejsce przechowywania towarów oraz malowania maszynowego i impregnowania ciśnieniowego drewna, jak również laboratorium i miejsce wystawowe w którym będzie można zapoznać się z technologią budownictwa szkieletowego.

Kolejna strefa to miejsce dla Start’upów – wydzielone powierzchnie jako bazy, w których swoje usługi będą mogli proponować lokalni przedsiębiorcy chcący rozpocząć lub kontynuować swoją działalność związaną z budownictwem drewnianym korzystając z produktów Puidukoda Polska.

O Centrum Promocji i Edukacji Budownictwa Drewnianego rozmawiamy z Tomaszem Lipowskim, prezesem Puidukoda Polska sp. z o.o.

 

Skąd pomysł na budowę centrum?

Pomysł powstał kilka lat temu jako forma wyłącznie komercyjna. Obserwując dynamikę rozwoju rynku i kierunek, w którym zmierza, powstała idea modernizacji założeń projektu i poszerzenie funkcji o szeroko rozumianą edukacją zawodową. Projekt zakłada wsparcie osób na różnych etapach drogi zawodowej – zarówno tych początkujących jako miejsce dla Start’upów, które otrzymają wsparcie merytoryczne jak również dla osób, które chcą zmienić lub przedłużyć swoją karierę zawodową.

Na czym polega innowacyjność tego miejsca?

Na przestrzeni lat wystąpiła spora luka pokoleniowa w kompetencjach firm wykonawczych specjalizujących się w kompleksowej obsłudze inwestycji typu budownictwo szkieletowe, montażach tarasów, elewacji, budowy przydomowych SPA czy szerzej rozumianej architektury ogrodowej. Po prostu nie ma za bardzo od kogo się uczyć. Projekt przewiduje przygotowanie wyspecjalizowanych brygad montażowych zdolnych sprostać wyzwaniom nowych technologii. W tym wypadku mamy na myśli CLT -Cross Laminated Timber. Według naszej wiedzy w Polsce nie ma takiego miejsca, gdzie można by szkolić przyszłych fachowców, jednocześnie dając im bazę materiałową oraz bazę potencjalnych inwestorów. Dodatkowym atutem Centrum będzie wioska drewniana, która pełniłaby funkcję ekspozycyjno-edukacyjną gotowych projektów w różnych technologiach, ale też umożliwiała potencjalnym inwestorom zapoznanie się z technologią poprzez możliwość wynajęcia domu w wybranej technologii i dokonanie świadomego wyboru.

Podczas konferencji wspomniał Pan, że inkubator przedsiębiorczości byłby udostępniany za przysłowiową złotówkę. Czy zdradzi Pan więcej szczegółów?

Tak, to prawda. Sam zaczynałem swoją działalność ileś lat temu i mam świadomość jak ważne jest wsparcie partnera w biznesie, szczególnie w początkach działalności. Chcielibyśmy stworzyć Fundację, która umożliwiłaby pomoc przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność związaną z budownictwem drewnianym poprzez udostępnienie miejsca pod przedsięwzięcie biznesowe oraz doradztwo ze strony specjalistów. Oczywiście wsparcie takie mogłyby otrzymać podmioty, które otrzymają akredytację naszej firmy i z czystym sumieniem możemy je polecać naszym klientom.

Czy Pisz jest dobrym miejscem na budowę takiego Centrum?

Ewentualna lokalizacja pozostaje tematem otwartym, w najbliższym czasie projekt zostanie zaprezentowany do konsultacji środowiskowych w rejonach lokalizacji naszych Składów w Polsce (woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. lubelskie). Studium wykonalności podpowiada, że Centrum powinno być zlokalizowane na bazie lub w bliskim sąsiedztwie naszych składów ze względu na dostępność zasobów materiałowych oraz przygotowanych kadr osobowych. Wszystkie lokalizacje są na takich samych prawach. Pisz także jest brany pod uwagę chociażby ze względu na 10-letnią działalność naszego Składu Mazury, przy którym prowadzi swoją działalność kilkadziesiąt lokalnych podmiotów gospodarczych z całego regionu Polski Północno-Wschodniej z Podlasiem włącznie. Ale biznes jest biznes i należy uwzględnić wszystkie czynniki kompleksowo, w tym szczególnie potencjał rynków lokalnych. Tu mam na myśli dostępność działek pod budownictwo jednorodzinne i rekreacyjne, kreatywność i zdolność dostosowania się do zmian na rynku pracy, lokalnych rezerw osobowych oraz możliwości lokalizacyjne takiego projektu. Bardzo ważna jest też wola podjęcia współpracy przez uczelnie kształcące inżynierów budownictwa i poszerzenie programów kształcenia o specjalizację budownictwa drewnianego z praktykami zawodowymi włącznie. Z drugiej strony bierzemy pod uwagę fakt, że projekt ze względu na unikatowy charakter i rozmiar inwestycyjny dla mniejszych miejscowości może być atrakcyjnym elementem wizerunkowym.

« Powrót

Więcej informacji

Skład Mazury w Piszu
Galeria Drewna Pisz
12-200 Pisz, ul. Gdańska 16
kontakt

Skład Wielkopolska w Węglewie
Galeria Drewna Konin
Węglew, ul.Bukowa 13, 62-590 Golina
kontakt

Skład w Lublinie
Galeria Drewna Lublin
Dominów 163, 20-388 Lublin
kontakt

Skład w Zamościu
Galeria Drewna Zamość
ul. Starowiejska 18A, 22-400 Zamość
kontakt