Kontakt / Skład Lublin

Skład Lublin
Dominów 163, 20-388 Lublin
(gmina Głusk)

Wojciech Duszejko
Wojciech Duszejko
Kierownik Składu
(+48) 723 850 333
lublin-biuro@puidukoda.eu
Anna Bałdyga
Anna Bałdyga
Manager produktu
(+48) 661 414 793
anna@puidukoda.eu
Skład w Lublinie

Lokalizacja na mapie:

Legenda:
Składy Fabryczne
Przedstawicielstwa Regionalne
Autoryzowani Dystrybutorzy
Poszukujemy Partnerów