Impregnacja próżniowociśnieniowa

  • Obróbka próżniowo-ciśnieniowa w technologii wykorzystującej triazol miedzi Tanalith E oraz Tanatone.
  • Obróbka próżniowo-ciśnieniowa w technologii Osmose Naturewood Alcaline Copper Quaternary (ACQ).
    Przyjazna środowisku obróbka bez wykorzystywania chromu i arsenu dla tarcicy, desek struganych i drewna budowlanego
  • Klasy obróbki Klasa 2 (UC2), Klasa 3 (UC3) i Klasa 4 (UC4) zgodnie z normą UE EN, brytyjską BS oraz francuską CTB-P+, norweską NTR A / NTR AB
  • Żywotność drewna poddanego obróbce ciśnieniowej wynosi od 15 do 30 lat w zależności od klasy obróbki.
  • Dostępna w kolorach brązowym oraz zielonym.

 

Więcej informacji

Skład Mazury w Piszu
Galeria Drewna Pisz
12-200 Pisz, ul. Gdańska 16
kontakt

Skład Wielkopolska w Węglewie
Galeria Drewna Konin
Węglew, ul.Bukowa 13, 62-590 Golina
kontakt

Skład w Lublinie
Galeria Drewna Lublin
Dominów 163, 20-388 Lublin
kontakt

Skład w Zamościu
Galeria Drewna Zamość
ul. Starowiejska 18A, 22-400 Zamość
kontakt